Działka, nr: 221

Typ oferty: sprzedaż
Cena: 2 085 500,00 zł
Miejscowość: Poznań
Ulica: Poligonowa
Dzielnica: Rodajewo
Województwo: wielkopolskie
Powiat:
Gmina:
Powierzchnia działki: 13903
Prąd: Tak
Woda: Tak
Kanaliza: Nie
Gaz: Nie
Przeznaczenie: rolna
Kliknij

Działka położona jest przy ul. Poligonowej i posiada dostęp do sieci wodnej i energetycznej. Przedmiotowa działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Dla danej działki, Miasto Poznań nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego przez Radę Miasta Poznania Uchwałą XXXI/299/V/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Przedmiotowa działka to teren, oznaczony jest symbolem M2n - tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi. Utrzymuje się istniejące funkcje ogólnomiejskie. W niewielkiej części przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem Kg.18.12 – droga główna, ul. Radojewo.

Jestem zainteresowany ofertą nr 221 (kontakt)