Działka, nr: 220

Typ oferty: sprzedaż
Cena: 1 806 300,00 zł
Miejscowość: Poznań
Ulica: Jaśkowiaka
Dzielnica: Morasko
Województwo: wielkopolskie
Powiat:
Gmina:
Powierzchnia działki: 12042
Prąd: Tak
Woda: Tak
Kanaliza: Nie
Gaz: Tak
Przeznaczenie: rolna
KliknijKliknij

Działka położona jest przy drodze ulepszonej asfaltowej i posiada dostęp do sieci wodnej i energetycznej. Bezpośrednio sąsiaduje od strony wschodniej z rowem porośniętym na całej długości drzewami i krzewami, od południa drogą gruntową, od zachodu terenem niezabudowanym użytkowany rolniczo, natomiast od strony północnej z ul. Jaśkowiaka. Pomiędzy ul. Jaśkowiaka a przedmiotową działką przebiega niewielki rów. Przedmiotowa działka stanowi teren niezabudowany i nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w stronę południowo-wschodnią. Kształt działki w miarę regularny. Dla danej działki, Miasto Poznań nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego przez Radę Miasta Poznania Uchwałą XXXI/299/V/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku. Przedmiotowa działka to teren, oznaczony jest symbolem M4n*/US1* - tereny zabudowy wolno stojącej, niskiej, mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej, w zieleni / z dopuszczeniem terenów sportu i rekreacji, położone na obszarach o szczególnych warunkach środowiska przyrodniczego.

Jestem zainteresowany ofertą nr 220 (kontakt)